ANA SAYFA | ENGLISH

1960'lar

Yıl 1965! Kağıthane'deki bir demir çekme fabrikası içinde planlayıp kurduğumuz ingot kalıbı döküm fabrikası ve bir ark ocağı çelikhanesinin projesi ile başlayan maceramız 2 sene sonra, DÖKÜM İZABE Müşavirlik ve Mümessillik Ltd. Şti'nin kuruluşuna temel oluşturdu. O günlerde Türkiye'de bu sektörde, Kağıthane'deki Türk Demir Döküm Fabrikaları ile Elektrometal dışında elle tutulur bir tek tesis yok!

1969 yılında Kağıthane'de daha önce planlayıp kurmuş olduğumuz pik döküm fabrikasını bu defa kiralayarak ingot kalıbı, taban plakası, curuf potası gibi büyük parça üretimine başlıyoruz.

1970'ler

... Türkiye'nin hızlı geliştiği yıllar: 1966 - 1976. Sanayi gelişiyor. Süratle artan talep yeni döküm fabrikaları ihtiyacını doğuruyor. Ferro Döküm, Aldıkaçtılar, İral Çelik, Emaş, Burçelik, Anadolu Döküm ve daha niceleri peş peşe kuruluyor. Bu hızlı gelişme içinde DÖKÜM İZABE yerini alıyor. Otto Junker, Zimmermann, Stotz, Vogel&Schemmann gibi mümessillikleri, DISA, Dr. Kuettner, Didier, Krupp, Concast ve diğer dev firmaların mümessillikleri takip ediyor.

1970 yılında başlayan SORELMETAL (Q.I.T.) mümessilliği ve distribütörlüğü sonrasında ELKEM, SERS gibi firmaların mümessilliği ve distribütörlüğü ile yolumuza devam ediyoruz.
1971 yılında dökümhanemizi Ayazağa'da kendi kurduğumuz tesisimize taşıyoruz.

1980'ler

Teknik seminerler, teknik servislerle Türkiye'de sfero döküm üretiminin tırmanmasında Döküm İzabe payına düşeni yapıyor.
1970'te başlayan bu teknik seminerler, ziyaretler ve toplantılarda özellikle Üniversite ve Sanayi ilişkileri ön planda tutuluyor. Bu suretle, İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi - özellikle kurucusu ve Dekanı Prof. Dr. Veli AYTEKİN, Prof. Dr. Feridun DİKEÇ, Prof. Dr. Fuat Yavuz BOR ve diğer pek çok akademisyen dostlarımızla - Üniversite ile Döküm Sanayii ve sektörümüz arasında - bugün de gücünü koruyan - köprüler kuruluyor.
1986 yılında, Ayazağa'daki dökümhanemizde devam etmekte olan pik döküm üretimimizi sonlandırarak firmamız FERRO METALURJİ A.Ş.'yi ithalat, pazarlama ve depolama faaliyetlerine uygun olarak ticari şekle dönüştürüyoruz…

1990'lar

Yılmaz Turhan Grubu firmaları 1990'lı yıllarda 30 civarında büyük sanayi firmasının Türkiye genel temsilciliği ve distribütörlüğü ile sektörde % 50 seviyelerinde olan payını sürdürdü. Yeni ve daha büyük yatırımlarda proje, tesis ve makine ile olduğu kadar, hammadde ve işletme girdilerinde de satış ve pazarlama hizmetleri, her türlü teknik servis ile devam etti. Endüksiyon ve ark ocaklarından laboratuvar fırınlarına kadar bütün donanımlarda ve teçhizatta ve de işletmelerimizin en kritik girdileri olan sfero piki, ferro alyajlar, aşılayıcılar, refrakter malzemelerde yerini ve payını genişletti.
1990'lı yılların ortalarında yaşamış olduğumuz ağır ekonomik krize rağmen Türk Döküm Sanayii bu dönemde kapasite, kalite ve maliyet/fiyat yönünden Batı Avrupa Ülkeleri'nde kendini kabul ettirdi.

2000'ler

1998 ekonomik krizi, 1999 büyük Gölcük depremi, 2000 bankacılık sektörünün çöküşü ve nihayet 2001 büyük kriz! Gelişmeye, yatırıma, ihracata, rekabete odaklı Türk Döküm Sanayii bütün engelleri aştı. Üretim 1.500.000 ton/yıl sınırını zorladı. İhracatta Batı Dünyası ile rekabette, otomotiv sektörünün acımasız baskısı altında başarısını devam ettirdi. Yılmaz Turhan Grubu Firmaları olarak; Mümessillik ve Distribütörlükte: DÖKÜM – İZABE Ltd. Şirketi, Malzeme İthalatı ve Pazarlama alanında: FERRO METALURJİ A.Ş. ve Üretimde: BÜNSA DÖKÜM ve Malzeme Sanayii olarak, dengeli, istikrarlı ve başarılı çalışmalarını 3 ayak üstünde geliştirdi.
2008/2009 ağır ekonomik krizine rağmen sağlam adımlarla, sağlam bir geleceğe güvenle bakıyor olmaktan mutluyuz. Çünkü ülkemizin ve güçlü ekonomimizin, geçtiğimiz on yıllarda olduğu gibi, bu defa da krizleri aşacağı inancındayız.

2010'lar

Yarım yüzyıla yakın firma geçmişimiz ve geleceğimiz yanında grubumuzun sahip olduğu birikim ve ekonomik potansiyel bize 2010'lar için ümit veriyor. 3 büyük yatırım projesi olarak değerlendirmeyi ümit ettiğimiz bu projelerimizle Döküm ve Metalürji sektörleri dışında da yeni imkânları zorlamayı hedefliyoruz. Elimizdeki fırsatları ve kaynakları en doğru şekilde değerlendirerek 2010'lu yıllarda hızlı, istikrarlı, güvenli bir büyüme dönemi yaşayacağımız inancındayız.

  • 1960'lar
  • 1970'ler
  • 1980'ler
  • 1990'lar
  • 2000'ler
  • 2010'lar
  Firma Mümessillikler Stolşar İletişim  
Site Design | 2FRESH